Ocupació/EMCUJU
Subvencions destinades a la contractació de persones jóvens qualificades. Sistema Nacional de Garantía Juvenil
25/04/2017

EMCUJU- Programa de subvencions d'ocupació destinades a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, per a l'exercici 2017

 

Beneficiaris

Ajuntaments, les mancomunitats i les diputacions de la Comunitat Valenciana, així com els seus organismes autònoms.

 

Persones destinatàries finals

Les persones destinatàries finals d’aquestes subvencions són les persones joves majors de 16 anys que, comptant amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu, figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

S’entendrà que la persona jove compta amb una qualificació professional en els termes establits en l’apartat anterior quan es trobe en possessió d’alguna de les titulacions següents:

a) Llicenciat o diplomat universitari, enginyer o enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic.

b) Grau universitari.

c) Estudis de postgrau universitari.

d) Doctorat.

e) Tècnic o tècnic superior de Formació Professional Reglada, de la formació professional específica.

f) Altres titulacions oficialment reconegudes com equivalents a les anteriors.

g) Certificat de professionalitat.

 

Duració del contracte

Resultarà objecte de subvenció la contractació a jornada completa, durant un període de 7 o 12 mesos i sota la modalitat del contracte en pràctiques, de les persones joves a què fa referència el resolc quart.

 

Requisits per a inscriures's en el Sistema Nacional de Ganrantia Juvenil

 

Com inscriure's en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31